Arbetslivets lagstiftning

​​​

På dessa sidor finns samlat arbetslivets mest centrala lagstiftning. Du hittar länkarna till lagarna under respektive rubrik. Den aktuella lagstiftningen finns alltid på adressen: www.finlex.fi

​Pensioner

Studie- och alterneringsledighet

Datasekretess

Arbetstid och årssemester

Arbets- och tjänsteförhållande

Arbetslöshet och löneskydd

Samarbete och arbetarskydd