Längre arbetsliv

Bakom arbetskarriärsdiskussionen ligger de framtida utmaningarna för vårt samhälle: ett växande behov av tjänster för befolkningens åldrande, serviceförhållandets försvagande och den offentliga ekonomins hållbarhetsunderskott som beror på dessa. Hur finansierar vi det ökande servicebehovet då andelen som arbetar minskar?

Arbetsmarknadscentralorganisationerna och landets regering avtalade 11.3.2009 om ett mål att höja den förväntade medeltalsåldern då man går i pension från 2009 års nivå (59,4 år) med tre år till år 2025. Avtalet har kompletterats med ett ramavtal 2001 och med ett Sysselsättnings- och tillväxtavtal 2013 samt med regeringsprogramsrekommenderingar.

Det viktigaste målet med förlängning av arbetskarriärerna är en märkbar minskning av antalet påbörjade invalidpensioner. Man uppnår målet bl a genom långsiktig utveckling av arbetslivet och genom att i tid stöda och bry sig.

Metoder

Nyttiga länkar:

KT:s och huvudavtalsorganisationernas arbetskarriärsarbetsgrupp

Arbetshälsans servicecenter