​Arbetslivets utveckling

Genom att utveckla arbetslivet förbättras arbetslivets kvalitet och arbetsplatsens resultatrika verksamhet samt ökas arbetsplatsernas förmåga att locka. Grunden för allt är förtroende och en öppen interaktiv atmosfär, det är nödvändigt att ta med personalen i utvecklingen.

Arbetslivet ändras med fart, följande projekt påbörjas ofta innan det föregående blivit klart. Kontinuerliga förändringar, brådska, belastning, bundenhet till arbetet, otypiska arbetsförhållanden, osäkerhet om att arbetsplatsen finns kvar och dylikt orsakar ineffektivitet, sjabbel och personalens ohälsa (den värsta följden är insjuknande och till och med förtidspensionering). Genom en gemensam utveckling av arbetslivet är det möjligt att förebygga ovan nämnda dåliga företeelser i arbetslivet. Bevis finns i arbetslivsundersökningar och olika arbetsgemenskapers goda erfarenheter.

En motiverad och förbunden arbetstagare som trivs i sitt arbete är en lönsam investering för arbetsgivaren.

Ämnen

•Välmående på arbetet

•Att orka i arbetet

•Resultatrik verksamhet

•Personalens utveckling och ledarskap

•Jämlikhet

•Invandring

•Arbetslivsundersökning och -statistik

•God praxis

Tilläggsinformation


 


Kommunbranschens resultatkampanj 2011-2014

Målet är att säkra resurserna, konkurrensförmågan, produktiviteten och servicens kvalitet. Samtidigt utvecklar man arbetslivet och dess kvalitet så den blir bättre.


 

​​Arbetslivet 2020-projektet utmanar alla arbetsplatser och arbetslivsaktörer med i ett arbetslivets utvecklingstalko. På varje arbetsplats finns något att förbättra. För projektet har öppnats en sida:
www.tyoelama2020.fi

 

​​Keva stöder arbetshälsa och att orka i arbetet i den offentliga sektorn genom Kaari-tjänsterna.