Arbetshälsa

​Työhyvinvoinnin osa-alueita

Arbetshälsan är för alla!

Arbetshälsa betyder att arbetet är säkert, hälsosamt och meningsfullt. Arbetshälsan ökas bland annat av gott och motiverande ledarskap samt arbetsgemenskapens atmosfär och arbetstagarnas yrkesskicklighet.

Arbetshälsan är nyckeln till resultatrik verksamhet!

En nöjd människa som trivs i sitt arbete är motiverad, kompetent, aktiv och kreativ. Arbetets sug (www.ttl.fi/työhyvinvointi) drar med och arbetslivet blir en positiv cirkel: arbetets meningsfullhet växer, kundbelåtenheten ökar, sjukkostnaderna minskar, kostnadseffektiviteten förbättras…

En bra stämning smittar lätt till hela arbetsgemenskapen och förbättrar också arbetsatmosfären.

 


Arbetshälsan förlänger arbetskarriärerna!

Man går i ålderspension som över 63-åring, men i medeltal är pensionsålder under 61 år. Skillnaden beror på invalidpensionerna, som man får som i medeltal 52-åring. Botemedel för att orka i arbetet och genom det en förlängning av arbetskarriärerna bör i första hand sökas genom arbetshälsan. Arbetsförmågehuset är Arbetshälsoinstitutets Juhani Ilmarinens beskrivning av hur man bildar en helhetsbetonad arbetsförmåga.

Metoderna är bl a:
-Utveckling av verksamhetssätt och strukturer som stöder välmående (t ex arbetstider)
-Aktivt stöd (tidigt och effektiverat stöd samt stöd för återgång till arbetet)
-Att orka i arbetet trots försvagad arbetsförmåga (yrkesmässig rehabilitering, delinvalidpension)

 

Tillläggsinformation:

Kommuner och samkommuner: Marko Heikkinen
Kyrkan: Anne Sarvi
Privata arbetsgivare: Jonna Voima och Päivi Salin
​  

Hyödyllisiä linkkejä                                                                 TTK_thv-kortti_c4_shadow_pieni.jpg

 Sykettä työelämään.png

KT:n yleiskirjeet "Kuntien työelämän kehittämishankkeet  ja niiden rahoitus" (9/2011) ja "Työh​yvinvoinnilla tuloksellisuutta - mitä kunta voi tehdä" (13/2011) ovat hyödyllistä luettavaa sektorista riippumatta.