Forskning och statistik

Förbundet gör forskningsarbete självständigt samt i samarbete med bl a Kommunarbetsgivarna (KT) och andra yrkesorganisationer. Avsikten med forskningsverksamheten är att skaffa aktuell information som stöd för intressebevakningen av medlemmarna.

Vi utreder medlemmarnas syn genom olika enkäter som stöd för intressebevakningen och den samhälleliga medverkan. Med hjälp av resultaten utvecklar vi också medlemstjänsterna. Utöver våra egna undersökningar utnyttjar vi också information från många andra instanser. Vart fjärde år gör vi en bred medlemsundersökning där vi utreder medlemmarnas åsikter om aktuella saker i arbetslivet. Med vår medlemsundersökning får vi också information om medlemmarnas arbetsmarknadssituation, medlemskårens struktur, placering på arbetsmarknaden, anställning samt arbetstider och det ger också jämförande information om hur åsikterna angående arbetslivet har förändrats under årens gång. Vi genomför enkäterna som elektroniska förfrågningar, så du ser väl till att dina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister är up-to-date.

Tilläggsinformation: Arbetsmarknadsforskare Jonna Borgström