Anvisningar för ansökan om strejkbidrag

​Fackförbundet Jyty betalar till de medlemmar som deltar i en strejk som förbundet genomför ett strejkbidrag, vars storlek baserar sig på förbundsstyrelsens beslut.

Jyty betalar till dem som deltar i strejken i Jyväskylä och Rovaniemi (23.3-24.3.2022), i Tammerfors och Kuopio (29.–30.3.2022), i Uleaborg och Åbo (6.–7.4.2022) ett strejkbidrag på 160 euro per strejkdag.

Jyty betalar till dem som deltar i strejken i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla (3.–9.5.2022) ett strejkbidrag på 160 euro per strejkdag, också under veckoslutet.

Jyty betalar till dem som deltar i strejken inom småbarnspedagogik, utbildning och undervisning (Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo och Kuopio) (3.–9.5.2022) ett strejkbidrag på 160 euro per strejkdag, också under veckoslutet.

Jyty betalar till dem som deltar i strejken i den privata undervisningssektorn i Helsingfors privata skolor (3-10.5.2022) och i Tammerdors privata skolor (3.–9.5.2022) ett strejkbidrag på 160 euro per strejkdag, också under veckoslutet.

Av strejkbidraget är 16 euro skattefritt och från resten dras av skatt i enlighet med skattestyrelsens beslut. Skatten dras av till skattemyndigheterna direkt av förbundet.

OBS! I den slutliga beskattningen räknas all skattepliktig förvärvsinkomst ihop och den slutliga skatteprocenten fastställs enligt inkomsten som ackumulerats under året. Inget skattekort behöver skickas.

Strejkbidraget betalas till en Jyty-medlem, som deltagit i strejken för arbete som utlysts att omfattas av stridsåtgärden och som har inkomstbortfall på grund av deltagande i strejken. Strejkbidrag får man om man anslutit sig som medlem i Jyty senast sju dagar innan strejken inleds.

Ansökningstid för och utbetalning av strejkbidraget

Strejkbidrag för Jyväskylä och Rovaniemi strejker kan man ansöka om efter strejken 25.3-22.4.2022. Den första utbetalningen börjar senast 5.4.2022. Utbetalningen sker i regel två gånger i veckan.

Strejkbidrag för Tammerfors och Kuopio strejker kan man ansöka om efter strejken 31.3.–28.4.2022. Den första utbetalningen börjar senast 11.4.2022. Utbetalningen sker i regel två gånger i veckan.

Strejkbidrag för Uleåborg och Åbo kan ansökas efter strejken 8.4-6.5.2022. Den första utbetalningen börjar senast 11.4.2022. Utbetalningen sker i regel en gång i veckan.

Strejkbidrag för Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla kan ansökas efter strejken 10.5-17.6.2022. Den första utbetalningen börjar senast 13.5.2022. Utbetalningen sker i regel en gång i veckan.

Strejkbidrag för strejken inom småbarnspedagogik, utbildning och undervisning (Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo och Kuopio) kan ansökas efter strejken 10.5-17.6.2022. Den första utbetalningen börjar senast 17.5.2022. Utbetalningen sker i regel en gång i veckan.

Strejkbidrag för den privata undervisningssektorn (Helsingfors och Tammerfors privata skolor) kan ansökas efter strejken 11.5-17.6.2022. Den första utbetalningen börjar senast 20.5.2022. Utbetalningen sker i regel en gång i veckan.

Strejkbidraget ansöks i lakkoavustus.fi-tjänsten

Man ansöker om Fackförbundet Jytys strejkbidrag elektroniskt på adressen jyty.lakkoavustus.fi/hakemus

Identifiera dig i systemet med bankkoder eller mobilcertifikat. Kontrollera att alla dina uppgifter är uppdaterade och rätt stavade. Lakkoavustus.fi-tjänsten fungerar bäst i de nyaste versionerna av Firefox- och Chrome-webbläsaren.

Om strejkens uppgifter inte syns i systemet ska du kontrollera att rätt arbetsgivare är angiven i dina uppgifter i medlemsregistret. Om så inte är fallet, ta kontakt och meddela dina arbetsgivaruppgifter till medlemsregistret per e-post: jasenrekisteri@jytyliitto.fi.

Kontrollera också att din medlemsavgift är betald. Om din medlemsavgift inte är i skick, vänligen ta kontakt med medlemsavgiftsteamet per e-post på adressen: jasenmaksut@jytyliitto.fi.

Ifyllning av strejkbidragsansökan

I strejkbidragsansökan ifylls följande uppgifter:

1. Namn, personbeteckning
2. Telefon, e-postadress
3. Hemort
4. Kontonummer (i IBAN-form, exempel: FI1234567812345678. Om bankkontot är i fel form sparas INTE ansökan!)
5. Arbetsplatsens namn
6. Arbetsplatsens adress
7. Strejkdagar (välj de dagar då du strejkat)
8. Godkänn villkoren
9. Spara ansökan

OBS! Strejkbidraget söks från fackförbundet, inte från arbetslöshetskassan. Om din avsikt är att ansöka om strejkbidrag, fyll inte i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.