Den privata sektorns avtal

Kollektivavtalet är ett avtal mellan fackförbundet som representerar arbetstagarna och arbetsgivaren eller arbetsgivarförbundet om branschens arbetsvillkor, såsom löner, arbetstid, årssemestrar, etc. Kollektivavtalet kan vara normaliserande, i vilket fall det förpliktigar de som undertecknat avtalet eller arbetsgivarna som hör till förbundet som knutit avtalet eller allmänbindande, i vilket fall det binder även oorganiserade arbetsgivare i branschen i fråga. Jyty förhandlar 17 olika kollektivavtal inom den privata sektorn. Förbundets medlemmar som arbetar inom den privata sektorn är i stigande.

Som medlem är du berättigad rådgivning i innehållsfrågor om bl a kollektivavtalen. Du kan ta kontakt med förtroendemannen på din arbetsplats eller med Jyty.


> Läs mer om avtalen i den privata sektorn på finska