Kommunen

 

Jyty är avtalspart i kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union. På dessa sidor finns de centrala kommunbranschavtalen och saker som hör till deras tillämpning samlade.

Läs mer:

- Det kommunalaallmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA

-SH-avatalet

- Det kommunala tjänste och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS