AKTA

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) är det största avtalsområdet inom kommunsektorn. Avtalet omfattar 310 000 anställda. Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 421 000 anställda.


Mera information på kommunarbetgivarnas sida.

KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma handbok om den lokala tillämpningen av lönesystemet i AKTA.