Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal

  • ​ KirVTES är kyrkobranschens allmänt bindande tjänste- och arbetskollektivavtal, som tillämpas på de tjänsteinnehavare och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande som är i de evangelisk-lutherska församlingarnas tjänst.  • Läs mer:
    Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (sakasti.evl.fi)