Avtal

​​Jyty knyter tjänste- och arbetskollektivavtal i kommunbranschen, kyrkosektorn och privata branscherna. Jyty förhandlar i kommunbranschen genom Offentliga sektorns union JAU (f d Kommunbranschens union), som bildats av Jyty och JHL, samt i kyrkobranschen genom Kyrkobranschens union som bildats av Jyty och JHL. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar. Jyty förhandlar för sina medlemmar om totalt 18 kollektivavtal.

De största avtalen med tanke på medlemsantalen är:
Kommunen: Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn och den kommunala tekniska personalens avtal TS.
Kyrkan: Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal
Privata sektorn:de privata sektorernas AVAINTES, socialtjänstebranschen, hälsovårdsbranschen, undervisningsbranschen, rådgivningsbranschen och allmänavtalet.


Läs mer om avtalen:Läs mer on avtalsförhandlingarna: