Avtal

​​Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.

Vi har delat in avtalen och därtill hörande dokument i tre sektorer: kommunen, kyrkan och privata.

- Kommunen
- Kyrkan
- Privata sektorn