Anvisningar för ett annat förbunds stridsåtgärder

​Fackförbundet Jytys medlemmar utför inte arbete som hör till medlemmar som omfattas av andra fackförbunds stridsåtgärder. Jyty-medlemmarna går som normalt på arbete och utför endast sitt eget arbete och sina egna arbetsuppgifter.

Jytys medlemmar hoppar inte in och sköter andras arbete genom att ändra sina arbetsskift, genom att göra övertid eller genom att öka arbetstakten. Om denna princip har man gemensamt avtalat inom fackföreningsrörelsen.

Dessutom bör man komma ihåg att det alltid behövs arbetstagarens samtycke till skiftesbyte och utförande av extra arbete.