Kommun- och servicestrukturreformen


Kommunreformen gäller hela landet. Målet med reformen är en livskraftig kommunstruktur som baserar sig på starka baskommuner.

I enlighet med kommunstrukturlagen är målet med utvecklingen av kommunstrukturen lokalt hela och till samhällsstrukturen fungerande kommuner. Målet är också att kommunen bildas av ett pendlingsområde eller annan funktionell helhet, som har förutsättningar, baserade på ekonomi och personalresurser, att svara för ordnande och finansiering av kommuninvånarnas tjänster.

Kommunstrukturreformen är genom tidtabell bunden till social- och hälsovårdens servicestrukturreform. Kommunfördelningslagen ändrade namn 1.7.2013 till kommunstrukturlag. Till kommunstrukturlagen har man lagt till tidsbundna bestämmelser om verkställande av kommunstrukturreformen under åren 2013-2016. Kommunstrukturlagen förpliktigar kommunen att meddela med vilken kommun eller vilka kommuner den börjar utreda sammanslagning. Meddelandet bör skickas till finansministeriet senast 30.11.2013.

Aktuell information om kommun- och servicestrukturreformen hittar du på dessa sidor:

- Omkommunsammanslagningar på Kommunförbundets sidor

- Finansministerietskommunreformssidor

- Om kommunstrukturlagen på Kommunförbundetssidor
  •              Ohje Jytyn luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yhdistyksille  
                 palvelurakenneuudistuksissa, kunta- ja seurakuntaliitoksissa sekä yhtiöittämisissä.