Centralbyrån

Fackförbundet Jyty rf
Stationskarlsgatan 4
00520 Helsingfors
Tel 020 789 3799
Telefontjänsten är öppen på vardagar kl 9.00-15.00

Telefon service

Arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassan Aaria
Semaforbron 8B
00520 Helsingfors
Telefontjänsten: 020 7655 900
Öppethållandetider

Arbetslöshetskassa