Centralbyrån

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty
Stationskarlsgatan 4
00520 Helsingfors
Tel 020 789 3799
Telefontjänsten är öppen på vardagar kl 9.00-15.00

Telefon service

Arbetslöshetskassa

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK
Stationskarlsgatan 4
00520 Helsingfors
Telefontjänsten: 020 690 069
Öppethållandetider

Arbetslöshetskassa