Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

epost: förnamn.efternamn(at)jytyliitto.fi

Vesa-Matti Mäkinen

ekonomidirektör
t. 050 590 0399


 

Medlemsavgiftsteam

Ekonomiteam

Systemteam

Kansliservice