Utbildningsavdelningen

epost: förnamn.efternamn(at)jytyliitto.fi

​Mika Periaho

utvecklingsdirektör
t. 020 789 3760
040 551 2130

 

Tomi Engström

utbildningsspecialist
t. 020 789 3726
050 347 3242

 

Pia Kiviniemi

utbildningskreterare
t. 020 789 3727
040 554 9555Päivi Närhi

utbildningskreterare
t. 020 789 3748