Organisationsavdelningen

epost: förnamn.efternamn(at)jytyliitto.fi

Ari Sauros

organisationsdirektör
t. 0400 343 424
Pekka Laukkanen

planerare
t. 040 575 9565
Iris Länsilahti

planerare
t. 020 789 3740Eija Turunen

förvaltningssekreterare
t. 020 789 3761, 041 528 1654

Medlemsregister

Regionbyråer