Medlemsregister

epost: förnamn.efternamn(at)jytyliitto.fi


Mikko Nurmi

dataregisterskötare

t. 020 789 3708Kristina Wiik

medlemssekreterare

t. 020 789 3741Peter Niska

medlemssekreterare
t.
020 789 3732