Intressebevakningsavdelningen

Rådgivnings service numrerna öppna må-to klo 9-12, fre klo 10-12.

SERVICENUMMER

020 789 3700 - Rådgivning i anställningsfrågor på kommunens och kyrkans område
020 789 3710 - Rådgivning i antställningsfrågor på den privata sektorn

E-post (Rådgivning i anställningsfrågor): tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi


e-post: förnamn.efternamn(at)jytyliitto.fi

Marja Lounasmaa

intressebevakningsdirektör


 


 

Marko Heikkinen

arbetsmarknadsombudsman


 


Mari Huuhtanen

arbetsmarknadsforskare

 


 

Anniina Kannelsuo

arbetsmarknadsjurist


 


Kristiina Koistinen

förvaltningssekreterare


 


Hanna Koskenheimo

arbetsmarknadsombudsman

Inka Lehtinen

arbetsmarknadsjurist
Päivi Salin

arbetsmarknadsombudsman


 


Anne Sarvi

arbetsmarknadsjurist


 


Arto Vallivaara

arbetsmarknadsombudsman


 


Jonna Voima

ledande arbetsmarknadsjurist


 


Veli Vähämäki

arbetsmarknadsombudsman


 


Heikki Wilén

arbetsmarknadsombudsman