Hur man går till väga i problemsituationer på arbetsplatsen?

  • 1

    Diskutera först saken med din FÖRMAN.

  • 2

    Om din förman inte kan hjälpa eller om ni har olika åsikter om saken, kontakta FÖRTROENDEMANNEN, vars kontaktuppgifter du får hos din FÖRENING.

  • 3

    Om ovan nämnda åtgärder inte hjälper, kontakta Jytys REGIONKANSLI.

Lokal- och regionalverksamhet


Hitta din egen förening

 

Centralbyrån

Fackförbundet Jyty rf
Stationskarlsgatan 4
00520 Helsingfors
Tel 020 789 3799
Telefontjänsten är öppen på vardagar kl 9.00-15.00

Telefon service

Arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassan Aaria
Semaforbron 8B
00520 Helsingfors
Telefontjänsten: 020 7655 900
Öppethållandetider

Arbetslöshetskassa