Arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassan Aaria

Adress:
Arbetslöshetskassan Aaria
Semaforbron 8 B,
00520 Helsingfors

eTjänsten: Man kan logga in på eTjänsten på Arbetslöshetskassans hemsidan.

E-post: asiakaspalvelu@aariakassa.fi

Telefonservice: 020 7655 900
Öppethållandetider

Hemsida: www.aariakassa.fi