Arbetslöshetskassa

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa – JYTK

Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors
Byrå: 020 690 871
Telefontjänst: 020 690 069

E-post: kassa@jytk.fi
Skyddad e-post kassa@jytk.fi

Kassanjohtaja Anja Tikka, puh. 020 789 3875
Ta kontakt via skyddat E-post anja.tikka@jytk.fi

Hemsida: www.jytk.fi/sv