Arbetstagarna och arbetsgivarna avtalar om villkoren för arbets- och tjänsteförhållandet. Villkoren regleras med gemensamma normer som styr arbetet, såsom lagstiftning och kollektiva avtal. Arbetsformerna, arbetsuppgifternas ansvar och branschernas utmaningar varierar dock branschspecifikt. Yrkesmässighet betyder arbetstag och sättet att arbeta, något som utvecklas genom utbildningar, genom att bli behörig i arbetet och med stöd av arbetsgemenskapen.

Jyty utvecklar sina medlemmars yrkesmässiga kompetens, identitet och samhällstillhörighet samt förstärker kännedomen om och prestigen för de representerade branscherna på arbetsmarknaden. Medföljande yrkesmässiga webbsidor och handböcker berättar om dessa branschers vardag och aktuella ärenden. I dem behandlas bl a arbetsvillkorens specialfrågor och branschutvecklingen samt presenteras Jyty-medlemmarna som utförare av ett gott arbete.

​För tillfället finns ytterligare information endast på finska. ​

​Sekreterar- och administrationsarbete

​Saker har en tendens att ordna sig. Dock inte av sig själv. Bakom allt finns nämligen alltid någon som sköter och ordnar. Bekanta dig med det arbete som utförs av sekreterar- och administrationsarbetets yrkesfolk. ​

Ungdoms- och organisationsarbete

​​​Lyckligtvis finns det sådana som vid behov sköter om också andras ärenden. De som tror på både sig själva och andra. Bekanta dig med det arbete som utförs av ungdoms- och organisationsarbetets yrkesfolk.  ​

Sosionomer

Om ett barn skriker, erbjuder de famnen. Om en ung eller vuxen behöver stöd, räcker de ut sin hand. Om en åldring behöver någon som lyssnar, sätter de sig ner. Bekanta dig med socionomernas arbete.

Biblioteksbranchen

Världen är full av frågor. Lyckligtvis finns det också svar. Man bör bara veta var man ska leta. Och om man inte vet, lönar det sig att fråga av dem som vet. Bekanta dig med det arbete som utförs av biblioteksbranschens yrkesfolk

Skolgångsbiträden

Alla elever behöver stöd. Somliga mer, andra mindre. Alla får det också, för de som bryr sig finns nära. Bekanta dig med det arbete som utförs av skolgångsbiträdena.​

​​​