Opiskelijan ansiosidonnainen työttömyysturva

​​

 

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha eli ansiopäiväraha on etuus, jota maksetaan esimerkiksi työttömille työnhakijoille, jos he täyttävät siihen vaadittavan työssäoloehdon. Opiskelija voi saada itselleen oikeuden ansiopäivärahaan, jos hän työskentelee riittävästi opintojensa ohella. 

Jytyn jäsenyys on työssäkäyvälle opiskelijalle oman osaamisen vakuutus, koska tarjoamme lainopillista neuvontaa ja oikeusapua työelämän ongelmatilanteissa, mutta myös mahdollisuus taloudelliseen turvaan, jos työura ei ala suunnitelmien mukaisesti.   

Säännöllinen * työssäkäynti opintojen ohella > Jytyn yhdistyksen jäsenmaksujen huolehtiminen > Palkka- ja työtodistusten huolellinen säilyttäminen > Oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan > Ansiopäivärahan hakeminen TE-toimistosta ja myöntäminen TE-toimiston päätöksellä

Opiskelija voi kerryttää ansiopäivärahaan oikeuttavan työssäoloehdon

Opiskelija voi kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon jo ennen valmistumistaan. Kuten mikä tahansa vakuutus työttömyysturva perustuu ennakointiin. Moni ostaa vakuutuksen lyhyellekin ulkomaan matkalle, mikset siis vakuuttaisi työuraasi? Oikeutta työttömyysturvaan ei voi kerryttää jälkikäteen.

Oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan syntyy, kun opiskelija täyttää 34 viikon työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenyysaikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen sellainen palkkatyöviikko, jolloin opiskelija on työskennellyt vähintään 18 tuntia tai sellainen neljän kalenteriviikon jakso, jonka aikana opiskelija on työskennellyt vähintään 80 tuntia, kerryttää tätä mainittua työssäoloehtoa. Palkan on oltava myös jonkin työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 134 euroa kuukaudessa kokoaikatyössä.

Nämä ehdot ovat samat kaikille työntekijöille Suomessa.  Ansiopäivärahan suuruus perustuu nimensä mukaisesti aiempiin ansioihin eli palkan suuruuteen työssäoloajalta. Palkan suuruus vaikuttaa myös jäsenmaksun suuruuteen aivan samalla tavoin kuin esimerkiksi verotuksessakin. Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivää.

Opiskelijan työn luonteella ei ole merkitystä työssäoloehdon karttumisessa. Näiden viikkojen ei tarvitse myöskään olla peräkkäin. Yleensä oikeus syntyy, kun opiskelija työskentelee kesäisin. 34 työssäoloehtoviikon tulee täyttyä 28 kuukauden aikana, mutta päätoiminen opiskelu pidentää tätä tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella.

 

Yhdistyksen jäsenmaksu on ansiopäivärahan edellytys

* Opiskelija maksaa yhdistyksensä jäsenmaksun​ silloin, kun hän työskentelee säännöllisesti eli hänelle kertyy oikeutta työssäoloehtoon. On siten opiskelijan etu huolehtia jäsenmaksuista tältä ajalta. Jos opiskelija työskentelee tunnin pari viikossa, siltä ajalta ei kerry työssäoloehtoa eikä siltä ajalta makseta yhdistyksen jäsenmaksua.

Työssäoloehto alkaa karttua siitä lähtien, kun opiskelija maksaa ensimmäisen kerran yhdistyksensä jäsenmaksun. Liittyessä Jytyyn kannattaa siis liittyä myös Jytyn työttömyyskassaan. Jotta muistat itse työskentelyjaksosi, säilytäthän palkka- ja työtodistuksesi, sillä TE-toimisto edellyttää niitä ansiopäivärahahakemuksessa.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ on koonnut kattavan tietopaketin ansiopäivärahasta verkkosivuilleen, minkä lisäksi laskurilla voi tarkistaa oman arvioidun ansiopäivärahan suuruuden.​