Opinnot ja työelämä

Nuoret ammattilaiset

​​​Olemme tulevia työkavereitasi. Nähdään Jytyn tapahtumissa.

Kuva: Matti Matikainen

Opiskelu tulkitaan usein tulevaisuuteen valmistautumiseksi. Opiskelijan on kuitenkin yhtä tärkeää olla ammattiliiton jäsen kuin työntekijänkin. Jyty on kokenut työehtosopimusten neuvottelija ja olemme läsnä jäsentemme työpaikoilla, erityisesti kunnissa ja kuntayhtymissä. Moni jäsenistämme on suuntautunut opinnoissaan seuraaville ammattialoille.    ​

Lastentarhanopettaja ja sosiaaliohjaaja > Sosionomit

Koordinaattori, nuorisotyöntekijä ja suunnittelija > Nuoriso- ja järjestötyön tekijät

Hallintosihteeri, johdon assistentti ja opintosihteeri > Sihteeri- ja hallintotyön tekijät

Koulunkäynnin ohjaaja > Koulunkäynnin ohjaajat

Kirjastovirkailija ja tietopalveluvirkailija > Kirjastoalan työntekijät

Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. STTK on julkaissut hyödyllisen oppaan työelämään tutustumiseksi, joka on luettavissa sähköisesti Työelämään-sivulla. Sitä täydentää oheinen video työnteosta ehtoineen.

 

Työelämään tulevan muistilista


Jytyläiset työelämässä

Jyty on vahva kunta-alan ammattiliitto neuvotellen esimerkiksi Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES). Lähes 85 % jäsenistä työskentelee kunnissa tai kuntayhtymissä. Kunta-alan avoimiin työpaikkoihin voi perehtyä Kuntarekry-palvelussa. Kuntatyöstä kerrotaan tuleville kuntatyön ammattilaisille ja asiantuntijoille samannimisellä verkkosivulla. Kunta-alan palkkatiedot on koottu ammattinimikkeittäin Kuntatyönantajien www-sivuille, kun taas palkoista yleisesti saa tiedon palkka.fi​ -sivulta.

Jyty neuvottelee myös yksityissektorin työehtosopimuksia, kuten yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ja yksityisen opetusalan työehtosopimuksen. Jäsenet työskentelevät esimerkiksi yksityisissä oppilaitoksissa ja opistoissa.  Jytyn rooli yksityisalojen edunvalvojana vahvistuu koko ajan.