Studerande

Att bli anställd och inleda en arbetskarriär tänker många unga vuxna på. Man funderar över vad man ska bli som stor. Inlärning i och från arbetet hör till vardagen. Å andra sidan kräver anpassningen och balanseringen av arbetet och livet tålamod. Fackförbundet Jyty och dess föreningar ordnar verksamhet för unga vuxna och studerande, i vilken det är lätt att delta enligt livssituation och hemort.

Ung vuxen och studerande > Den egna föreningens ungdomsansvarige > Den egna regionens ungdomsansvarige > Framtidskommittén utvecklar studerande- och ungdomsverksamheten > Centralbyråns stöd och tjänster

Studerandem​edlemskap och medlemsavgifter

Det är möjligt att bli studerandemedlem. ​​​Fylla i medlemsansökningsblankett​. Studerande ​​​kan bli medlem i Jyty-föreningen på sin studieort. Det finns cirka 210 föreningar i Jyty. Studerande är jämställda med de övriga medlemmarna. En studerande betalar en årsmedlemsavgift på 36 euro i två rater i slutet på terminerna. 

Om en studerande arbetar regelbundet vid sidan av studierna så att han således uppfyller arbetsvillkoret för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska han kontakta sin förening eller förbundet för att få information och anvisningar om sin avgift till föreningen. Den har medlemsavgiften betalar man en gång i månaden. Medlemsavgiften betalas på förskottsinnehållningspliktiga inkomsten. Medlemsavgiftsprocent är vanligen 1,25 %.  

Den studerande betalar inte någon medlemsavgift i euro för de månader som han redan har betalat procentuell medlemsavgift till sin förening.

Studerande kan också bli medlem i Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassan (JYTK) för att få möjlighet att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Kolla ut arbetsvillkoret och  ta kontakt om du jobbar vid sidan av studier exempelvis på somrarna. 

Om du vill veta mera eller fråga någonting, skicka e-post opiskelijat(at)jytyliitto.fi. Jytys centralbyrå sköter om studerandemedlemmarnas intressebevakning och -politik. ​ 

Mångsidiga deltagarmöjligheter

Många är fackförbundsmedlem av vana. Det är ett viktigt beslut. Jyty erbjuder också mångsidiga deltagar- och testmöjligheter oberoende av ålder eller till exempel fackförbundserfarenhet.

Fackförbundet är en hobby > Till exempel Qstock-picknicken samlar Uleåborgsområdets unga för att träffa bekanta under sommaren.

Fackförbundet är regionalverksamhet efter studierna > Till exempel förenas utbildning och rekreation vid östra Finlands Tahkoseminarium, medan yrkesmässiga studiedagar är riktade mot de olika yrkesgrupperna. Vilken medlem som helst kan också bli Jytys skolinformatör och träffa studeranden för att dela med sig av sitt kunnande.

Fackförbundet skapar en vi-anda och en gemnskap på arbetsmarknaden > Tjänstemannacentralorganisationen STTK arrangerar Plusminus 30-utbildningstillfällen för de unga vuxna i sina medlemsförbund. Jytys centralbyrå svarar för förbundets riksomfattande evenemang.

Fackförbundet inebär att påverka arbetslivet > Studerande och unga vuxna kan söka till förtroendeuppdrag precis som andra medlemmar både i Jyty och dess föreningar, men redan medlemskapet i sig inverkar på Jytys betydelse på arbetsmarknaden. Också att regelbundet svara på Jytys utredningar och forskningsenkäter är ett viktigt sätt att inverka på arbetslivet.

Delta i verksamheten i din förening och din region och kom med oss och arrangera det hela. I Jyty får man alltid hjälp att komma igång.

Utbildningar för unga vuxna och studerande

För Jytys unga vuxna och studerande ordnas egna utbildningar där man orienteras i att påverka arbetslivet, i fackföreningsverksamheten eller till exempel i att representera personalen. Utbildningarna är också planerade som grundkurser i arbetslivet. Du hittar utbildningsinbjudan också på Jytys facebook-sida facebook.com/jytyliitto.   

Ung Jyty-medlem > På veckoslutskurserna bekantar man sig med Jyty och Jyty-medlemmar samt övar sig i arbetslivets grundfärdigheter. Utbildningen lämpar sig utmärkt som det första Jyty-evenemanget för både studerande och unga vuxna.

Utbildning för ungdomsansvarig > Den ungdomsansvarig samlar sin förenings unga vuxna och studerande. Hon/han representerar dem ofta också i föreningens styrelse. Under veckoslutskursen övar man kommunikation, planering av evenemang och skapar nätverk med andra ungdomsansvariga.

Skolinformatörsutbildning > Förstärkning av studerandenas arbetslivsfärdigheter och studerandenas möten är några av Jytys evenemang. Vilken medlem som helst kan be att skolinformatören kommer på besök till läroanstalter för att berätta om sitt arbete för studerandena. Under detta kommunikationsbetonade utbildningsveckoslut orienteras man i Jytys studerandeintressebevakning och –marknadsföring.

Ung förtroendeman > Utbildningen är avsedd för nya och unga personalrepresentanter.