Studerande

Att bli anställd och inleda en arbetskarriär tänker många unga vuxna på. Man funderar över vad man ska bli som stor. Inlärning i och från arbetet hör till vardagen. Å andra sidan kräver anpassningen och balanseringen av arbetet och livet tålamod. Fackförbundet Jyty och dess föreningar ordnar verksamhet för unga vuxna och studerande, i vilken det är lätt att delta enligt livssituation och hemort.

Ung vuxen och studerande > Den egna föreningens ungdomsansvarige > Den egna regionens ungdomsansvarige > Framtidskommittén utvecklar studerande- och ungdomsverksamheten > Centralbyråns stöd och tjänster

Studerandem​edlemskap och medlemsavgifter

Det är möjligt att bli studerandemedlem. ​​​Det kostar ingenting. Fylla i medlemsansökningsblankett​. Studerande ​​​kan bli medlem i Jyty-föreningen på sin studieort. Studerande är jämställda med de övriga medlemmarna.  

Studerande kan också bli medlem i arbetslöshetskassan Aaria för att få möjlighet att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Kolla ut arbetsvillkoret och  ta kontakt om du jobbar vid sidan av studier exempelvis på somrarna. 

Om du vill veta mera eller fråga någonting, skicka e-post pekka.laukkanen(at)jytyliitto.fi. Jytys centralbyrå sköter om studerandemedlemmarnas intressebevakning och -politik. ​ 

Mångsidiga deltagarmöjligheter

Många är fackförbundsmedlem av vana. Det är ett viktigt beslut. Jyty erbjuder också mångsidiga deltagar- och testmöjligheter oberoende av ålder eller till exempel fackförbundserfarenhet.

Fackförbundet är en hobby > Till exempel Qstock-picknicken samlar Uleåborgsområdets unga för att träffa bekanta under sommaren.

Fackförbundet är regionalverksamhet efter studierna > Till exempel förenas utbildning och rekreation vid östra Finlands Tahkoseminarium, medan yrkesmässiga studiedagar är riktade mot de olika yrkesgrupperna. Vilken medlem som helst kan också bli Jytys skolinformatör och träffa studeranden för att dela med sig av sitt kunnande.

Fackförbundet skapar en vi-anda och en gemnskap på arbetsmarknaden > Tjänstemannacentralorganisationen STTK arrangerar Plusminus 30-utbildningstillfällen för de unga vuxna i sina medlemsförbund. Jytys centralbyrå svarar för förbundets riksomfattande evenemang.

Fackförbundet inebär att påverka arbetslivet > Studerande och unga vuxna kan söka till förtroendeuppdrag precis som andra medlemmar både i Jyty och dess föreningar, men redan medlemskapet i sig inverkar på Jytys betydelse på arbetsmarknaden. Också att regelbundet svara på Jytys utredningar och forskningsenkäter är ett viktigt sätt att inverka på arbetslivet.

Delta i verksamheten i din förening och din region och kom med oss och arrangera det hela. I Jyty får man alltid hjälp att komma igång.