Förtroendemannen i sitt arbete - den ena stöder den andra

Förtroendemannen får av regionbyråerna och centralbyrån juridisk rådgivning, hjälp med tolkningen av arbetsavtalen och stöd för lokala förhandlingar.

Förtroendemannen kan styra arbetarskyddsärendena till den arbetarskyddsbefullmäktigade. Till exempel mobbningsfall behandlas till slut av arbetarskyddsorganisationen.