Förtroendemännen i Jyty 

Det finns ett stort antal personalrepresentanter från Jyty som verkar runtom på Finlands arbetsplatser. Av dem är ca 2000 förtroendemän. Av de som svarade på Jytys medlemsundersökning 2012 sade 64 % att de antingen själva var en förtroendeman eller att det på arbetsplatsen fanns en förtroendeman som representerade dem. Enligt Jytys medlemmar är en av ff-rörelsens viktigaste uppgifter att utveckla lönerna och arbetsvillkoren, utveckla arbetshälsan, säkra arbetsplatserna och öka personalens påverkningsmöjligheter på arbetsplatsen. För alla dessa saker gör Jytys förtroendemän ett viktigt arbete på finska arbetsplatser.

Jytys förtroendemän upplever som ett av de viktigaste elementen i det egna arbetet som  förtroendeman bl a att följa avtal, en förtroendefull atmosfär, personalens välbefinnande och informationsflödets funktionalitet.

Om du själv inte ännu vet vem som representerar dig på din arbetsplats, lönar det sig att i första hand fråga arbetskamraterna och se på arbetsplatsens anslagstavla eller andra kanaler för informationsflödet. Du kan kontakta din egen förening eller din egen regionbyrå. Också genom att ringa Jytys medlemsservice kan du ta reda på din egen representants namn och kontaktuppgifter.

I Jyty ansvarar organisationschef Mika Periaho för förtroendemannaverksamheten. I frågor om intressebevakningen för förtroendemännen i första hand kontakta den egna regionbyrån.

Förtroendemannens stöd och kompetens


Jyty erbjuder sina förtroendemän olika utbildningar i alla skeden av förtroendemannakarriären, så att man får bästa möjliga stöd för den lokala intressebevakningen. Utbildningen är lokal avtalsutbildning, dvs arbetsgivaren betalar lön för utbildningsdagarna i fråga och förbundet alla kurskostnader (resor, mat, inkvartering och undervisning). 

Förtroendemännen och vice förtroendemännen har rätt att delta i förtroendemannakurser. Arbetsgivaren bör ha motiverad orsak att inte låta förtroendemannen delta i kursen, och i oklara fall bör man kontakta förbundet.

Förtroendemännens grundstudier är avsedda för nya förtroendemän och sådan som länge varit på sidan om. 

Under förtroendemännens temakurser fördjupar man sig i temat som är ämne med hjälp av experter, i regel i mindre grupper. Temakursernas ämnen kan vara t ex hantering av arbetsplatsens problemsituationer, bedömning av arbetets utmaning, personalpolitiken, förhandlingsfärdighet eller arbetslagstiftning.

Under förtroendemännens och ordförandenas förhandlingsdagar koncentrerar man sig på regionala och aktuella saker. Man kan delta bara i den egna regionens förhandlingsdagar.

Samarbets- och arbetarskyddskurserna är avsedda för personalrepresentanter inom samarbets- och arbetarskyddsorganen. Grundkurserna är avsedda för representanter som inte gått grundkursen. Vid temaseminarierna fördjupar man sig ämnet det gäller. Huvudförtroendemännen och förtroendemännen har också rätt att delta i ifrågavarande kurser.

Tilläggsinformation i Jytys utbildningskalender.