Förtroendemannaval 2020 – Ställ upp som kandidat!

Förtroendemannaval 2020 arrangeras innan utgången av november på nästan alla arbetsplatser där det finns Jyty-medlemmar. I valet väljs huvudförtroendemän och förtroendemän samt deras suppleanter. Förtroendemännens mandatperiod är enligt förbundsstyrelsens beslut fyra år 1.1.2021–31.12.2024. Som förtroendeman har du möjlighet att påverka i en betydelsefull uppgift i centrum av såväl ditt eget fackförbund som din arbetsgemenskap.


Valkommittén, som utses av Jytys förening, arrangerar förtroendemannavalet på arbetsplatsen och ger instruktioner om de praktiska arrangemangen kring valet. Röstberättigade i förtroendemannavalet är alla de Jyty-medlemmar som har ett tjänsteförhållande till arbetsgivaren vid tiden för förrättandet av valet.

Som hjälpmedel i valet finns ett elektroniskt röstningssystem, med vars hjälp det går lätt och snabbt att arrangera en röstning i ett förtroendemannaval. Valkommittén sköter informationen om valet, så att alla Jyty-medlemmar på arbetsplatsen känner till förtroendemannavalet och att alla har möjlighet att ställa upp som kandidat samt rösta.

Förtroendemannavalets huvudprinciper:

  • Att få en förtroendeman till möjligast många arbetsplatser med Jyty-medlemmar.

  • Att satsa på skaffa kandidater, så att man får möjligast många kandidater till uppdraget.

  • Alltid när det finns fler kandidater än en hålls det på arbetsplatsen förtroendemannaval (elektronisk röstning).

Är du Jytys nya förtroendeman?

Jytys förtroendeman fungerar på din arbetsplats som din och övriga Jyty-medlemmars intressebevakare och specialist i frågor gällande arbetslivet. Förtroendemannen övervakar på arbetsplatsen att arbetsgivaren följer undertecknade avtal och anställningsvillkor. Förtroendemannens arbete är en fin utsiktsplats, där det är möjligt att inverka på saker som händer på din arbetsplats och vara arbetskamraternas stöd i olika situationer. Som Jytys förtroendeman får du kontinuerlig utbildning i en specialists uppgifter och det regionala stödnätverket hjälper i orienteringen av uppgiften. I detta arbete blir du inte ensam!

Blev du intresserad av förtroendeuppdraget– ställ upp som kandidat!

Kontakta din egen förening eller förbundets regionala byrå, så berättar vi mer om förtroendemannens uppdrag och ger råd om hur du kan bli kandidat.


Instruktioner och materialen för förtroendemannavalet:

Instruktioner för Jytys förtroendemannaval och bilagor har uppdaterats för valet. Av valinstruktionerna har gjorts egna versioner för kommunbranschen och de privata sektorerna. Bilagorna är samma i båda instruktionerna.

Kommunbranschen

Privata sektorerna


Voit myös ladata luottamusmiesvaaliohjeet kokonaisena pakettina liitteineen:

Tilläggsinformation: