Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland.

Regionbyråorterna är: Helsingfors och Åbo (Södra Finland), Kouvola och Kuopio (Östra Finland), Tammerfors och Vasa (Västra Finland) och Uleåborg och Rovaniemi (Norra Finland).

Förutom regionbyråerna på dessa orter är regionstyrelser med 6-8 medlemmar med i planeringen och förverkligandet av verksamheten.

Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionerna samarbetar sinsemellan.

Regionens uppgifter är bl a att:

  • förstärka samhörigheten bland förbundets medlemmar
  • stöda och styra föreningarnas verksamhet
  • främja den positiva organisationsbilden av förbundet
  • för förbundets medlemmar verka positivt i landets regionala och lokala utveckling samt i EU:s regionalpolitik

Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.

Klicka Jytys kommunkartan för att se regionstrukturen.