Region- och lokalverksamhet

Hörnstenarna för vårt yrkesförbunds verksamhet är region- och lokalverksamheten. På region- och lokalnivå sköts förbundets centrala uppgifter – intressebevakning samt förbundets interna och externa samarbete. Ett av de viktigaste målen för region- och lokalverksamheten är att få rösten från vårt förbunds medlemmar att höras i landskapen. Regionverksamheten samlar medlemmarna och de aktiva i de lokala och riksomfattande föreningarna för att förhandla, koppla av och skapa ny och god Jyty-praxis.

Regionalt medverkar Jyty bl a i centralorganisationen STTK:s region- och lokalkommittéer.