Vad är Jyty?

Jyty

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto – Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty (före detta Kommuntjänstemannaförbundet KTF) är ett fackförbund som grundades 1918 och dess medlemsantal är ca 50 000. Jyty representerar personer som arbetar för kommuner, samkommuner, församlingar samt de privata sektorerna och bl a den tredje sektorn.

Du kan ansluta dig till förbundets medlemsföreningar då din arbetsgivare är en kommun, en samkommun el dyl. En person i en privats eller övrig arbetsgivares tjänst kan också ansluta sig till förbundets föreningar om arbetsgivaren följer kollektivavtalen i den privata sektorn. Arbetsgivarens verksamhetsområde kan vara t ex medborgarnas grund- och hälsotjänster. Medlemsföreningarna i kyrkobranschen kan som medlemmar ta personer som är i en församlings, en kyrklig samfällighets eller annan kyrklig arbetsgivares tjänst.

Effektiv lokalverksamhet

Det regionala servicenätet är vår fackorganisations styrka. Det består av ca 202 medlemsföreningar runt om i landet. Medlemsföreningarna är i huvudsak s k lokalföreningar, där medlemmarna organiserat sig oberoende av yrke antingen täckande en eller flera arbetsgivare. Medlemskårens intressebevakning och yrkesmässighet främjas också genom flera riksomfattande och samarbetsmedlemsföreningar.

Medlemsavgiften är 1,32 %, med undantag för 9 föreningar, vars medlemsavgift är 1,40 %. Läs mer om medlemsavgiftsprocenterna.

Täckande intressebevakning

Jytys storlek och bredd säkrar medlemmarna en god förhandlingsposition då man förhandlar om lönen och andra arbetsvillkor och då man medlar i arbetslivets frågor. Medlemmarna får högklassig service nära sig själv.

Jyty är en avtalspart i kommunal- och kyrkosektorns arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschunionen och Kyrkobranschunionen. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar. Ett anställningsvillkorsavtal har knutits med den kommunala pensionsförsäkringen.

Enligt det finska språkets grundordbok betyder ordet Jyty energi, sting, fart och kraft. Med andra ord den bästa karaktäriseringen för en intressebevakningsorganisation!

Jyty är Tjänstemannacentralorganisationen STTK:s medlemsförbund.