Fackförbundet Jyty – För att ditt arbete är viktigt

Jyty

  ​

Jyty är fackförbundet för oss som går till handling och genom vårt arbete får vardagen att rulla. Jyty-medlemmarna verkar i kommunbranschen, i den privata sektorn, i organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ikt-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt bildning och utbildning. Fackförbundet Jyty finns som ditt stöd i arbetslivet och på fritiden. Vi är medlemsförbund i STTK.

Jyty förhandlar om sina medlemmars kollektivavtal, främjar arbetshälsan och utvecklar det finska arbetslivet. Jyty erbjuder sina medlemmar juridiska tjänster i arbetslivets och arbetsförhållandenas problemfrågor. Jyty utvecklar sina medlemmars yrkesmässiga kunnande, identitet och gemenskap samt förstärker kännedomen om och uppskattningen av branscherna som representeras. Ifall av arbetslöshet har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning som medlem i arbetslöshetskassan.

Jyty har ett täckande nätverk av lokala och riksomfattande föreningar, vilket ger intressebevakningen förhandlingskraft. På arbetsplatserna representeras Jyty-medlemmarna av en förtroendeman, vars uppgift bl a är att se till att arbetsgivaren följer uppgjorda avtal. Medlemmarna betjänas utöver förtroendemännen och föreningarna av förbundets centralbyrå och åtta regionala byråer.