Värderingar

Medlemsinriktad, kompetent service

  • Det är lätt för en medlem att närma sig oss. Vår service är snabb, vänlig och sakkunnig.

Samarbete

  • Vi satsar på öppet samarbete mellan medlemmar, funktionärer och intressentgrupper.

Modern

  • Vi förnyar våra tjänster och verksamhetssätt modigt och fördomsfritt. Vi producerar tjänster effektivt och ekonomiskt.

Rättvisa

  • Vi behandlar våra medlemmar likvärdigt. Vi satsar på jämlikhet mellan könen och regionalt.