Förbundsfullmäktige

​Förbundsfullmäktige med 43 ledamöter fattar beslut om förbundets verksamhet under året. Jytys fullmäktige leds av Jani Loponen. Fullmäktige sammanträder till två ordinarie möten per år, men kan vid behov sammankallas till extra möten. Förbundsfullmäkti­ge beslutar om avtalsverksamheten och om godkännandet av avtalen på förbundsnivån, om verksamhets- och ekonomiplaner, organiserings­principer osv. 

25.11.2016 valde förbundsfullmäktige till vice ordförande Hanna Nikupaavo från Kalajoki.
Förbundsfullmäktige (bilaga)

Förbundsfullmäktige (på finska): http://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/Hallinto/Sivut/Liittovaltuusto.aspx