Förbundsfullmäktige

​Förbundsfullmäktige med 37 ledamöter fattar beslut om förbundets verksamhet under året. Jytys fullmäktige leds av Seija Hovi-Kuikko från Villmansstrand. Fullmäktige sammanträder till två ordinarie möten per år, men kan vid behov sammankallas till extra möten. Förbundsfullmäkti­ge beslutar om avtalsverksamheten och om godkännandet av avtalen på förbundsnivån, om verksamhets- och ekonomiplaner, organiserings­principer osv. 


Förbindsfullmäktige: (på finska): http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/jyty/Hallinto/Sivut/Liittovaltuusto.aspx