Förbundsstyrelsen

Jytys förbundsstyrelse valdes 24.-25.11.2016 vid ett förbundsmöte i Helsingfors,. Förbundsstyrelsen sköter bl.a. om avtals- och förhandlingsfrå­gorna i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut, antar och uteslu­ter medlemsföreningar, sköter om förbundets egendom, svarar för förbun­dets organisations-, informations- och utbildningsarbete samt lägger fram förslag inför förbundsfullmäktige. Jytys orförande är Maija Pihlajamäki.

Förbundsstyrelse (på finska) http://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/Hallinto/Sivut/Liittohallitus.aspx