Förbundsstyrelsen

Jytys förbundsstyrelse valdes 23.-24.11.2020 vid ett förbundsmöte i Tavasthus. Förbundsstyrelsen sköter bl.a. om avtals- och förhandlingsfrå­gorna i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut, antar och uteslu­ter medlemsföreningar, sköter om förbundets egendom, svarar för förbun­dets organisations-, informations- och utbildningsarbete samt lägger fram förslag inför förbundsfullmäktige. Jytys orförande är Jonna Voima.

Förbundsstyrelsen (på finska): 

https://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/Hallinto/Sivut/Liittohallitus.aspx