Rekommendera medlemskap i Jyty – du kan tjäna ett presentkort på 150 €!

Jytys mycket populära rekommendationskampanj fortsätter till slutet av år 2020. Du kan förtjäna ett 150 € presentkort genom att värva nya medlemmar! När du som medlem värvar 4 nya medlemmar under tiden 1.7-31.12.2020 får du ett presentkort värt 150 € till S-gruppen! Redan för två nya medlemmar får du ett pris: då är ett presentkort värt 30 € ditt!

Belönande med presentkort

När du som medlem rekommenderar och värvar nya egentliga eller studerandemedlemmar under tiden 1.1–30.6.2020 belönas du så här:

2 medlemmar = ett presentkort värt 30 € till S-gruppen
3 medlemmar = ett presentkort värt 50 € till S-gruppen
4 medlemmar = ett presentkort värt 150 € till S-gruppen

Förutsättningar för belöning

– De värvade medlemmarna bör vara medlemmar i Jyty i den stund medlemsvärvningsperiodens uppgifter granskas, det vill säga i mitten av månaden som följer på medlemsvärvningsperioden.
– Medlemsvärvarens namn bör tydligt nämnas på anslutningsblanketten när man ansluter sig (i punkten för tilläggsinformation), annars beaktas inte anmälda anslutningar i belöningssystemet.
– För varje medlemsvärvningsperiod kan man erhålla maximalt ett 150 euros presentkort/medlemsvärvare.
– Enligt skattemyndigheternas instruktioner är presentkorten skattepliktig inkomst. Jyty informerar skatteverket om presentkorten du erhåller.

Sändning av presentkorten

– S-gruppens presentkort postas direkt till medlemsvärvarens hemadress när medlemsvärvningsperioden upphört.
– Presentkorten postas hem som rekommenderat brev, så de måste hämtas från posten när du får meddelande om saken.
– Det lönar sig att beakta att det kan förekomma en fördröjning på ungefär ett par veckor vid leveransen av presentkorten.