Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter i Jässäri – Du kan vinna ett presentkort!

Under uppdateringskampanjen ska medlemmarna logga in sig i Jässäri under februari månad 4.4.–30.4.2022 samt kolla och vid behov uppdatera sina uppgifter. ­­­­

Avsikten med kampanjen är att få medlemmarnas aktuella anställningsuppgifter och kontaktuppgifter uppdaterade till nuläge. Förbundets hela verksamhet grundar sig på ett aktuellt medlemsregister med hjälp av vilket vi vet vilka medlemmar är hos varje arbetsgivare och arbetsplats samt med vilken yrkesbeteckning och inom vilket avtalsområde. Mycket viktigt är också att uppdatera aktuella kontaktuppgifter dvs. adresser, telefonnummer och e-postadresser.


Varför är anställningsuppgifterna och kontaktuppgifterna så viktiga?

Att hålla anställningsuppgifterna och kontaktuppgifterna aktuella är särskilt viktigt vid arbetskonfliktsituationer då vi informerar medlemmarna direkt per e-post och vid behov med textmeddelande på basis av uppgifterna i medlemsregistret. Om en medlems anställningsuppgifter eller kontaktuppgifter inte är korrekta i medlemsregistret når förbundets kommunikation inte medlemmen direkt och då får medlemmen inte till exempel viktiga verksamhetsanvisningar.

Utöver det är anställningsuppgifterna och kontaktuppgifterna viktiga vid information om bland annat yrkesområdesverksamhet, medlemsförmåner, medlemsutbildning, regionala aktiviteter och evenemang.

Uppdateringskampanjens priser och villkor

Som första pris i medlemsregistrets uppdateringskampanj lottar vi ut S-gruppens presentkort, ett på 500 euro och ett på 300 euro. Dessutom lottar vi ut tio stycken S-gruppens presentkort på 50 euro. Utlottningen av priserna sker när kampanjen har avslutats.

Det enda som krävs för att kunna delta i kampanjen är att logga in sig i Jässäri. Om ens egna uppgifter redan är aktuella behöver man inte ändra dem.

Vilka uppgifter ska kollas i Jässäri?

  1. Gå till "Medlemsinformation" och därifrån till "Personinformation". Kolla och komplettera vid behov kontaktuppgifterna med a) adresser, b) telefonnummer och c) e-postadresser. Om du ändrar eller lägger till uppgifter, tryck till sist på spara.

  2. Gå till "Medlemsinformation" och därifrån till "Anställningsförhållande". I anställningsuppgifterna måste som obligatoriska uppgifter läggas till a) arbetsgivare, b) arbetsplats, c) betalningssätt för medlemsavgift, d) yrke, e) avtalsområde och f) anställningens startdag. Kolla och vid behov korrigera uppgifterna så de överensstämmer med din nuvarande anställning. Om du ändrar eller lägger till uppgifter, tryck till sist spara. När du sparat dina anställningsuppgifter bekräftar medlemsregistret ytterligare en gång de ändrade uppgifterna.

Inloggningen till Jässäri

1) Inloggningen till Jässäri sker från punkten Jytys elektroniska tjänster i vänstra övre hörnet på Jytys webbplats.

2) Här finns närmare inloggningsinstruktioner till Jässäri och ​​instruktionsvideo för inloggning.

3) I problemfall (problem vid inloggningen) ringa uppdateringskampanjens servicenumret 040 610 3353 (vardagar kl. 9–15) eller sänd e-post till adressen jytykampanja@jytyliitto.fi.

OBS! Bekanta dig med inloggningsinformationen före du tar kontakt genom telefon eller e-post.