Information till löneadministrationen

Medlemsavgifterna inkasseras för Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund rf av alla Jytys medlemmar från den lön som är underlagd förskottsinnehållning och som innehåller naturaförmåner, arbetstidsersättningar, semesterpenningen och semesterersättningen.

I Jyty används föreningsnumren 021-766 och bara en förbundsbeteckning 651.

​Förbundsbeteckningen för förbundsinkasseringsföreningarnas föreningsnummer 021-766 är 651. Inkasserade medlemsavgifter redovisas på Jytys medlemsavgiftskonto FI07 1555 3000 1003 22 månatligen senast den 15:e varje månad.

Föreningarnas medlemsavgiftsprocenter finns i bilagan.

Medlemsavgiftsutredningar: 
I medlemsavgiftsutredningarna används bara förbundsbeteckning 651 (föreningarna 021–766).
De medlemsspecifika utredningarna om inkasserade medlemsavgifter ber vi att blir skickade månatligen eller kvartalsvis. Vi önskar att ni i första hand skickar medlemsavgifternas utredningsinformation i elektronisk form. Om ni skickar utredningsinformationen som en papperslista, skicka dem till adressen:
Jyty ry/Jäsenmaksut, Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors eller jasenmaksut@jytyliitto.fi.

Vi rekommenderar, att elektronisk post som innehåller konfidentiella uppgifter sänds genom ​skyddad förbindelse.

  •