Information till löneadministrationen

Medlemsavgifterna inkasseras för Fackförbundet Jyty rf av alla Jytys medlemmar från den lön som är underlagd förskottsinnehållning och som innehåller naturaförmåner, arbetstidsersättningar, semesterpenningen och semesterersättningen.

I Jyty används föreningsnumren 021-766 och bara en förbundsbeteckning 651.

​Förbundsbeteckningen för förbundsinkasseringsföreningarnas föreningsnummer 021-766 är 651. Inkasserade medlemsavgifter redovisas på Jytys medlemsavgiftskonto FI07 1555 3000 1003 22 månatligen senast den 15:e varje månad.

Föreningarnas medlemsavgiftsprocenter finns i bilagan.

Medlemsavgiftsutredningar: 
I medlemsavgiftsutredningarna används bara förbundsbeteckning 651 (föreningarna 021–766).
De medlemsspecifika utredningarna om inkasserade medlemsavgifter ber vi att blir skickade månatligen eller kvartalsvis. 

Skickande av medlemsavgiftsutredningar med Selvitys+ -tjänsten

Jytys ff-medlemsavgiftsutredningar med förbundsnummer 651 kan skickas med Futunios kostnadsfria Selvitys+ -tjänst. Att använda tjänsten förutsätter bara att man registrerar sig med företagets fo-nummer och den egna e-postadressen, efter vilket man kan meddela medlemsavgiftsutredningarna med en dataskyddad krypterad förbindelse. Att registrera sig är gratis och förbinder inte till något. Flera användare i företaget kan ha samma fo-nummer.

Medlemsavgiftsutredningarna kan uppladdas på tjänsten som färdiga utredningsfiler på maskinspråk eller genom att spara dem manuellt. Utredningsmaterialet skickas automatiskt vidare tidigast en timme efter att det sparats. När man använder Selvitys+ -tjänsten behöver man inte skicka skilda utredningar till Jyty.

Selvitys+ -tjänsten finns på adressen: www.selvitysplus.fi

Tilläggsinformation om tjänsten fås av Futunios experter, selvityspalvelu@futunio.fi, tel. 09 7771 9745.

Vi önskar att ni i första hand skickar medlemsavgifternas utredningsinformation i elektronisk form. Om ni skickar utredningsinformationen som en papperslista, skicka dem till adressen:
Jyty ry/Jäsenmaksut, Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors eller jasenmaksut@jytyliitto.fi.

Vi rekommenderar, att elektronisk post som innehåller konfidentiella uppgifter sänds genom ​skyddad förbindelse.

  •