Medlemskort

​Fackförbundet Jytys medlemskort postas till alla Jytys medlemmar. Jytys nuvarande medlemskort i plast är i kraft åren 2021-2024. På medlemskortets framsida finns medlemmens namn och medlemsnummer. Medlemskortets baksida fungerar som ditt försäkringskort i försäkringsbolaget If. På kortet finns skrivet försäkringens nummer och uppgifter.

Med medlemskortet får du olika rabatter på exempelvis bränslen, inkvartering och fartygsresor. Medlemskapet och medlemsavgiftsuppgifterna bör vara aktuella för att kortet och medlemsförmånerna ska vara i kraft. Se alla förmåner och rabatter man får med Jytys medlemskort på webbsidorna:
Jytys medlemsförmåner.

Ladda Jytys mobilmedlemskort!

OBS! Mobilmedlemskortet fungerar i en mobilapplikation, som är enbart finskspråkig.

Fackförbundet Jyty har för sina arbetskraftsmedlemmar tagit i bruk ett nytt mobilmedlemskort, som fungerar i en mobilapplikation man laddar ner på mobiltelefonen. Mobilmedlemskortet används vid sidan av medlemskortet i plast. Med mobilmedlemskortet får du samma förmåner och rabatter som med medlemskortet i plast. Mobilmedlemskortet fungerar som ditt försäkringskort i försäkringsbolaget If. På kortet finns skrivet försäkringens nummer och uppgifter. Till mobilapplikationen är dessutom Jytys medlemsförmåner och aktuella saker länkade.

Hur tar man mobilmedlemskortet i bruk?

Vi skickar aktiveringsmeddelanden till Jytys arbetskraftsmedlemmar (inte pensionärer) under mars-april 2021. Textmeddelanden skickas på en gång till ungefär 5000 medlemmar. Alla medlemmar har fått aktiveringsmeddelandet före utgången av april. Själva applikationen laddas ner från App Stores eller Google Plays applikationsbutik, men den kan aktiveras för bruk bara genom länken som skickas i ett textmeddelande. Försök alltså inte ladda ner mobilmedlemskortet från applikationsbutiken förrän du har fått aktiveringstextmeddelandet, vars avsändare är MagMa.


Om du vill ha ditt mobilmedlemskort till ett annat telefonnummer än det du fick det till, gör så här: logga in på Jytys elektroniska ärendehantering Jässäri, välj Medlemsuppgifter > Personuppgifter > editera dina telefonnummeruppgifter så att du sätter kryss i Medlemspost-rutan vid det telefonnummer, till vilket du vill beställa mobilmedlemskortet. Gå efter detta till Beställning-delen och beställ ett mobilmedlemskort till dig själv. Systemet visar dig ännu telefonnumret, till vilket du håller på att beställa kortet.

Läs också ofta ställda frågor och svar om MagMa-applikationen (på finska)

Du kan vid behov fråga om tilläggsinformation från Jytys medlemsregister: jasenrekisteri@jytyliitto.fi, 020 789 3720 (må–ti klo 9–11, to–fr 9–11)