Försäkringar

För sina medlemmars säkerhet har Jyty tagit ett täckandeförsäkringsskydd från försäkringsbolaget If. Som Jyty-medlem har du en olycksfallsförsäkring, en resenärsförsäkring, en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring. Dessutom får du från If andra förmåner för att förbättra försäkringsskyddet för din familj.

OLYCKSFALLS- OCH RESENÄRSFÖRSÄKRING FÖR
FRITIDEN

Försäkrade är förbundets alla arbetskraftsmedlemmar och funktionärer som är under 68 år, som är fast bosatta i Finland i över sex månader per kalenderår och vars fasta hemort är i Finland samt omfattas av Finlands sjukförsäkringslag. Försäkringsskyddet är i kraft till slutet av det år då den försäkrade fyller 68 år eller blir pensionerad. Olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som skett på fritiden, om de inte ersätts på basen av någon lag. Vårdkostnadsersättningen för en olycksfallsskada är högst 6528 euro per olycksfal, självriskandel 50 euros. Resenärsförsäkringen är i kraft högst 45 dygn från början av varje enskild inrikes- eller utrikesresa på fritiden. Barn under 20 år som reser tillsammans med sin försäkrade förälder på samma resa ingår i försäkringen. På förbundets medlemskort är försäkringens nummer och uppgifter tryckta.

ANSVARS- OCH RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Till dina medlemsförmåner hör en ansvars- och rättsskyddsförsäkring för yrkespersoner i If. Försäkrade är också förbundets studerandemedlemmar i arbetspraktikärenden. Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen träder i kraft då medlemskapet varat i sex månader. Ansvarsförsäkringen kan ersätta person- och föremålsskador, som förorsakats arbetsgivare, arbetskamrater eller utomstående genom misstag eller försummelse i arbetet. Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta till exempel advokat- och rättegångskostnader för en anställningskonflikt. Kontakta Jyty förrän du söker ett beslut för ansvarsförsäkringen eller rättsskyddsförsäkringen.

Läs mer om försäkringsskyddet och försäkringsvillkoren som förbundet betalar för på adressen: www.if.fi/jyty

ÖVRIGA FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER

Som If:s kund får du penningvärda förmåner, bl a rabatt på dina försäkringsavgifter i Förmånsprogrammet – upp till 16 %. Dessutom har din organisation förhandlat fram Finlands förmånligaste livförsäkring för dig. Du kan försäkra dig och ditt gemål med en organisationsrabatt på upp till 50 %. Dessutom kan du försäkra hela din familj med förmånliga olycksfallsförsäkringar. Du får till exempel Barnets Primus-olycksfallsförsäkring för ungefär 3 euro i månaden. Bekanta dig med och dra nytta av dina medlemsförmåner på adressen henkivakuutuskuntoon.fi och lapsenturva.fi. Du får dessutom 10 % webbrabatt på det första årets avgifter.