Semesterstöd

I Finland verkar många semesterorganisationer som erbjuder förmånliga semesterperioder med program. Målet med semestrarna är att stöda deltagarnas hälsa och funktionsförmåga. Penningautomatföreningen (RAY) stöder semesterorganisationernas verksamhet. Du kan ansöka om bl a Solaris-semestrar och välmåendesemestrar. Dessutom arrangerar Löntagarnas välmående och hälsa PHT rf stödda 1:a steget-välmåendeperioder, som främjar arbetsförmåga och hälsa, för arbetsföra vuxna och deras familjer.

Tilläggsinformation på finska sidor.