Bankärenden

Jyty har knutit samarbetsavtal om medlemsförmåner med Nordea och OP-Pohjola-gruppen. På basen av avtalat samarbetsavtal med Nordea gäller medlemsförmånen arbetskonfliktskrediter. Med hjälp av krediten kan du få pengar då erhållande av lön tillfälligt avbrutits på grund av strejk, lockout eller permittering. Jyty har för dig med OP-Pohjola-gruppen förhandlat fram förmåner för krediter i specialsituationer och för andra bankärenden samt för försäkringen Kultaturva vakavan sairauden varalta.