Medlemsförmåner

Som medlem i Jyty får du mångsidiga förmåner för både arbetslivet och vardagen. Din anställning och dina andra arbetsförhållandevillkor främjas aktivt. Ditt ekonomiska skydd är säkrat vid permitterings- och arbetslöshetssituationer. Förtroendemannen ger rådgivning om arbetsförhållande på din arbetsplats och svarar för den lokala intressebevakningen. Förbundet ger dig gratis rådgivning och rättshjälp vid problem i arbetslivet. En kostnadsfri olycksfalls- och resenärsförsäkring för fritiden har förhandlats fram för dig. Du får en rättsskydds- och ansvarsförsäkring för fackmän.

Att avtala om arbetsvillkoren

Fackförbundet Jyty knyter tjänste- och arbetskollektivavtal i kommunbranschen, privata branscherna och kyrkosektorn. Vi förhandlar om arbetsvillkoren, såsom löner, arbetstider och semestrar samt skapar ett skyddsnät för den enskilda arbetstagaren. Jyty förhandlar för sina medlemmar om totalt 18 kollektivavtal. Till medlemsantalet är det största avtalet det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. Löntagarna uppmuntras att organisera sig i det fackförbund som förhandlar om det kollektivavtal som följs på arbetsplatsen.

Anställningsrådgivning och juridiska tjänster

Jyty ger alla sina medlemmar anställningsrådgivning, juridiska tjänster och rättshjälp i problemfrågor om arbetsliv och anställningar. Kontakta först Jytys förtroendeman på din egen arbetsplats. Om det på din arbetsplats inte finns en förtroendeman, ta kontakt med regionombudsmannen i ditt eget område. Kontakta vid behov centralbyrån, där förbundets ombudsman eller jurist sköter ärendet.

Förtroendemannen för dig

Jytys förtroendeman är en arbetslivets expert som verkar som din och förbundets representant på din arbetsplats. Förtroendemannens uppgift är bl a att se till att arbetsgivaren följer gjorda avtal och anställningens villkor. Förtroendemannen är en person som genom direkt val väljs av arbetstagare som hör till Jyty, och hen verkar som representant bara för de organiserade arbetstagarna. De arbetstagare som inte är organiserade har ingen representant i arbetsplatsens avtals- och förhandlingsverksamhet eller i det representativa samarbetet.

Skydd vid arbetslöshets- och permitteringssituationer

Som medlem i Fackförbundet Jyty är du försäkrad i Arbetslöshetskassan Aaria. Den nya arbetslöshetskassan Aaria inledde sin verksamhet 1.1.2021 när arbetslöshetskassorna JYTK, Statia och JATTK slogs samman. Sammanslagningen förutsätter inga åtgärder av kassans medlemmar. Det sker inga förändringar i arbetslöshetsskyddet eller rätten att erhålla förmån på grund av sammanslagningen. Om du blir arbetslös eller permitterad har du rätt till dagpenning som är bunden till inkomsten när medlemskaps- och arbetsvillkoret uppfylls. Arbetslöshetskassan vägleder dig vid ansökan om arbetslöshetsförmån, alterneringsersättning och förmåner under tiden för utbildningar. När du byter fackförbund och arbetslöshetskassa, se till att medlemskapet i arbetslöshetskassan inte avbryts. På så vis behåller du den insamlade medlemskaps- och arbetshistorian från föregående kassa. Läs mer på arbetslöshetskassans webbsidor www.aariakassa.fi.

Utbildning för alla Jytys medlemmar!

Utbildningen som erbjuds alla medlemmar i fackförbundet Jyty är yrkesmässiga studiedagar och webinarier samt arbetshälsodagar. Dessutom utbildar Jyty personalens representanter i förtroendemanna- och arbetarskyddsuppgifter och föreningsaktiva i föreningsuppgifter. Coronasituationen har förändrat förbundets verksamhetssätt så att evenemangen ändrats till nätutbildningar och webinarier. Utbildning är en medlemsförmån, som i allmänhet är gratis för medlemmarna. Som betalare för utbildningen fungerar förbundet, föreningen eller arbetsgivaren. Bekanta dig med utbildningskalendern på Jytys webbsidor www.jytyliitto.fi (Aktuellt > Utbildning) samt i den tryckta utbildningsguiden.

Jytys medlemsförsäkringar i If

Fackförbundet Jyty har för sina medlemmars trygghet tagit ett väldigt omfattande försäkringsskydd i försäkringsbolaget If. Som medlem i Jyty har du en olycksfallsförsäkring, en resenärsförsäkring, en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring. Dessutom får du från If andra värdefulla förmåner för att förbättra försäkringsskyddet för din familj. Förbundets medlemskort fungerar som ditt försäkringskort där det står försäkringens nummer och uppgifter. Läs om förbundets försäkringsskydd för medlemmar och detaljerade försäkringsvillkor på If:s webbsidor: www.if.fi/jyty


GÅ MED I JYTY