Medlemsförmåner

Som medlem i Jyty får du mångsidiga förmåner för både arbetslivet och vardagen. Din anställning och dina andra arbetsförhållandevillkor främjas aktivt. Ditt ekonomiska skydd är säkrat vid permitterings- och arbetslöshetssituationer. Förtroendemannen ger rådgivning om arbetsförhållande på din arbetsplats och svarar för den lokala intressebevakningen. Förbundet ger dig gratis rådgivning och rättshjälp vid problem i arbetslivet. En kostnadsfri olycksfalls- och resenärsförsäkring för fritiden har förhandlats fram för dig. Du får en rättsskydds- och ansvarsförsäkring för fackmän.

Jyty förhandlar om dina arbetsvillkor

Jyty verkar nära dig runt om i Finland. Vi fungerar som en länk mellan arbetsmarknaden och arbetstagaren i alla situationer. Vi sköter om kollektivavtal, vi förhandlar aktivt om bättre arbetsvillkor och vi skapar ett skyddsnät för den enskilda arbetstagaren. Jyty knyter tjänste- och arbetskollektivavtal i kommunsektorn, i den privata sektorn och i kyrkosektorn. I avtalen avtalas bland annat vad man minst bör betala för arbetet, hurdana arbetstiderna är och hur årssemester- och sjukledighetsrättigheterna fastställs.

Förtroendemannen finns för dig

Förtroendemannen är arbetssamfundets expert, som verkar som din och Jytys representant på din arbetsplats. Förtroendemannens uppgift är att se till att arbetsgivaren följer överenskomna avtal och tjänsteförhållandets villkor. I problemsituationer bör du alltid först kontakta din egen förtroendeman. Om det inte finns någon förtroendeman på din arbetsplats, kan du kontakta din egen regionbyrå. Förtroendemannen är en person som i direkta val valts av arbetstagare som hör till Jyty, och hon/han fungerar bara som representant för de organiserade arbetstagarna. Därför uppmuntras löntagare att organisera sig i det fackförbund som förhandlar om deras kollektivavtal. Icke-organiserade arbetstagare har ingen representant i arbetsplatsens avtals- eller förhandlingsverksamhet eller i den representativa samverksamheten.

Arbetsförhållanderådgivning och juridiska tjänster

Jyty svarar på sina medlemmars arbetsförhållandefrågor och hjälper i lösandet av problemsituationer. Om man i ärendet inte på arbetsplatsnivå kommer till någon lösningens med hjälp av förtroendemannen, kan du kontakta Jytys regionbyrå eller centralbyrå via din förtroendeman eller direkt, och där behandlar förbundets ombud eller advokat ärendet. Tjänsten är kostnadsfri.

Skydd i permitterings- och arbetslöshetssituationer

Som medlem i Jyty är du försäkrad i Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa (JYTK). Om du blir arbetslös eller permitterad har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning då medlems- och arbetsvillkoren uppfylls. Arbetslöshetskassan ger dig också råd i hur man söker alterneringsersättning och förmåner under utbildningstiden. Då du byter fackförbund och arbetslöshetskassa bör du se till att medlemskapet i arbetslöshetskassan hålls oavbrutet. På så sätt behåller du de medlemsoch arbetsvillkor du samlat i den föregående kassan.

Ett täckande försäkringsskydd för Jytys medlemmar

För sina medlemmars säkerhet har Jyty tagit ett täckande försäkringsskydd från försäkringsbolaget If. Som Jyty-medlem har du en olycksfallsförsäkring, en resenärsförsäkring, en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring. Dessutom får du från If andra förmåner för att förbättra försäkringsskyddet för din familj.

Utbilda dig på Jytys kurser

Utbildning som Jyty erbjuder (sida på finska) är varje medlems rättighet och i allmänhet gratis för medlemmar. På kurserna får du information och färdighet om Jytys verksamhet, din egen bransch, föreningsverksamheten och intressebevakningen. Samtidigt bekantar du dig och skapar nätverk med andra trevliga Jyty-medlemmar. Utbildningarna vänder sig till alla medlemmar, föreningsaktiva, förtroendemän och arbetarskyddsrepresentanter.