Jytys elektroniska tjänster

​Jytys medlemsregistersystem och elektroniska ärendehanteringstjänster förnyade på hösten 2018. Man loggar in på Jytys elektroniska ärendehanteringstjänster via samma inloggningsfönster (på finska). Inloggningslänken till de elektroniska tjänsterna finns på Jytys webbsida här. I nya Jässäri fungerar e-postadressen som användarnamn vid första inloggningen. Det är bekvämast att beställa lösenordet som behövs för inloggningen direkt till mobiltelefonen. Alternativt kan du till din huvudsakliga e-post beställa en länk, genom vilken du kan skapa ett lösenord till dig själv. Efter inloggningen i systemet kan man också byta lösenord.

Medlemsregistrets uppdateringskampanj 1.-29.2.2020

Vi börjar en uppdateringskampanj som gäller medlemsuppgifterna i Jyty. Avsikten med kampanjen är att få medlemmarnas aktuella anställningsuppgifter och kontaktuppgifter uppdaterade till nuläge. Under uppdateringskampanjen ska medlemmarna logga in sig i Jässäri under februari månad 1–29.2.2020 samt kolla och vid behov uppdatera sina uppgifter. ­­­­Som priserna i medlemsregistrets uppdateringskampanj lottar vi ut S-gruppens presentkorten.

>>> Läs mer om uppdateringskampanjen!

> Logga in på de elektroniska tjänsterna här!


​Jässäri - medlemmarnas elektroniska ärendehanteringstjänsten

- för alla medlemmar
- uppdatera dina egna kontakt- och medlemsuppgifter
- kontrollera de egna medlemsavgiftsuppgifterna
- anmäla dig till Jytys utbildningar och kurser (Jässäris Kurser-sektion)
- kontaktuppgifterna för din förenings funktionärer och förtroendemän

Operetti - ärendehanteringstjänsten för förbundets aktiva

- nyttjanderätt endast för föreningarnas och personalens representanter

​Omanetti - extranet för förbundets aktiva

- nyttjanderätt endast för administration, förbundets aktiva och personalens representanter


    

Tilläggsinformation

  • I problemfall (problem vid inloggningen) ring uppdateringskampanjens
    servicenummer 040 610 3353 (vardagar klockan 9-12) eller sänd e-post till adressen jytykampanja@jytyliitto.fi.