Arbetslöshetskassa

Som medlem i Jyty är du försäkrad i Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa (JYTK). Om du blir arbetslös eller permitterad har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning då medlems- och arbetsvillkoren uppfylls. Arbetslöshetskassan ger dig också råd i hur man söker alterneringsersättning och förmåner under utbildningstiden.

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa – JYTK

Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors
Byrå: 020 690 871
Telefontjänst: 020 690 069 (vardagar kl. 9.00–15.00)

E-post: kassa@jytk.fi
Skyddad e-post kassa@jytk.fi

Kassanjohtaja Anja Tikka, puh. 020 789 3875
Ta kontakt via skyddat E-post anja.tikka@jytk.fi

Hemsida: www.jytk.fi/sv