Arbetslöshetskassa

Som medlem i Jyty är du försäkrad i Arbetslöshetskassan Aaria. Om du blir arbetslös eller permitterad har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning då medlems- och arbetsvillkoren uppfylls. Arbetslöshetskassan ger dig också råd i hur man söker alterneringsersättning och förmåner under utbildningstiden.

Arbetslöshetskassan Aaria

Adress:
Arbetslöshetskassan Aaria
Semaforbron 8 B,
00520 Helsingfors

eTjänsten: Man kan logga in på eTjänsten på Arbetslöshetskassans hemsidan.

E-post: asiakaspalvelu@aariakassa.fi

Telefonservice: 020 7655 900
Öppethållandetider

Hemsida: www.aariakassa.fi