Rekommendera Jyty och vinn en Jyty-Jopo


Alla vi medlemmar drar nytta av att vårt förbund till medlemsantalet är så stort som möjligt. Var och en av oss är förbundets visitkort och vi har möjlighet att delta i en förstärkning av intressebevakningen! Ta i din egen inflytelsesfär fram fördelarna med att höra till förbundet, och varför du själv har valt Jyty som ditt förbund!

Under kampanjtiden 1.3. - 30.9.2017 doneras till de femtio första som fått med minst fem medlemmar en Jyty-Jopo som tack.

Titta på den fina Jytykampanjvideon!

Hur kan jag delta?

 1. Berätta på din arbetsplats och i din närkrets om Jyty-medlemskapet, och varför du själv har valt Jyty som ditt eget förbund. Uppmuntra dina arbetskamrater och vänner att gå med i Jyty! Att gå med är enklast via Jytys webbsidor.
 2. När du tror att du har fått minst fem nya medlemmar till Jyty, skicka ett meddelande till din egen  regionbyrå och berätta för dem namnen på de här personerna.
 3. Regionens ombudsman kontrollerar i medlemsregistret att ifrågavarande personer har anslutit sig. När så är fallet, tar vi kontakt med dig.
 4. Du kan hämta din nya Jyty-Jopo från din regionbyrå! Tack för arbetet du gjort och grattis!

Vad lönar det sig att beakta?

 1. Även om anskaffade medlemmar skulle vara mer än fem, kan en och samma medlem få högst en cykel.
 2. Som ny medlem räknas inte person som bytt från en Jyty-medlemsförening till en annan.
 3. Alla medlemskap som inletts under tiden 1.3. – 30.9.2017 räknas med i kampanjen, se undantagen i tävlingsreglerna.
 4. Om du redan år 2016 har fått en Jyty-Jopo som belöning för medlemsanskaffning, väntar dig för den här kampanjen en ny belöning, om vilken tilläggsinformation nedan!

Bekanta dig noggrannare med tävlingens regler!

Har du redan fått en Jyty-Jopo som pris för att rekommendera medlemskap?

Bra jobbat! För anslutna nya medlemmar under den här kampanjen får du ett 50 euros SuperPresentkort!

När du har fått Jyty-Jopon, får du en belöning för varje ansluten ny medlem under kampanjtiden, om följande villkor uppfylls:

Medlemmen…

1. har betalat sin medlemsavgift enligt reglerna

2. är Jytys medlem vid överlåtande av priset

3. inte har sagt upp sig från Jyty och anslutit sig på nytt från och med 1.1.2017

4. inte tidigare har berättigat medlemsanskaffaren ett pris

5. under kampanjtiden har anmälts till förbundet  med den här blanketten.

 

Tips för att rekommendera medlemskap

Med vem lönar det sig att prata om medlemskap?

Med alla förstås! Men speciellt följande grupper är lämpliga rekommendationsobjekt

 • Oorganiserade, men inte organisationsmotståndare
 • Medlemmar i den allmänna arbetslöshetskassan
 • Arbetspraktikanter och sommarpraktikanter på din arbetsplats
 • De som hör till förbund i fel avtalsbransch på din egen arbetsplats
 • Studerande

Hur kan man rekommendera medlemskap?

 • Personligen! Berätta varför du har valt Jyty. Du behöver inte känna till alla medlemskapsförmåner, berätta om dem som är viktiga för dig. Mer information finns på Jytys webbsidor!
 • Hjälp en potentiellt ny medlem i frågor gällande anslutningen
 • Ordna på din arbetsplats ett Jyty-info, Jyty-kaffe eller nån annan medlemsanskaffningshändelse – be om tips på din regionbyrå!
 • Gör Jyty synligt i din egen arbetsmiljö -  be om tips på din regionbyrå!z