Medlemskapet

Fackförbundet Jyty knyter tjänste- och arbetskollektivavtal i kommunbranschen, privata branscherna och kyrkosektorn. Vi förhandlar om arbetsvillkoren, såsom löner, arbetstider och semestrar samt skapar ett skyddsnät för den enskilda arbetstagaren. Jyty förhandlar för sina medlemmar om totalt 18 kollektivavtal. De till medlemsantalet största avtalen är det allmänna kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet AKTA, SH-avtalet och AVAINTES. Löntagarna uppmuntras att organisera sig i det fackförbund som förhandlar om det kollektivavtal som följs på arbetsplatsen.

Anställningsrådgivning och juridiska tjänster

Jyty ger alla sina medlemmar anställningsrådgivning, juridiska tjänster och rättshjälp i problemfrågor om arbetsliv och anställningar. Kontakta först Jytys förtroendeman på din egen arbetsplats. Om det på din arbetsplats inte finns en förtroendeman, ta kontakt med regionombudsmannen i ditt eget område. Kontakta vid behov centralbyrån, där förbundets ombudsman eller jurist sköter ärendet.

Förtroendemannen för dig

Jytys förtroendeman är en arbetslivets expert som verkar som din och förbundets representant på din arbetsplats. Förtroendemannens uppgift är bl a att se till att arbetsgivaren följer gjorda avtal och anställningens villkor. Förtroendemannen är en person som genom direkt val väljs av arbetstagare som hör till Jyty, och hen verkar som representant bara för de organiserade arbetstagarna. De arbetstagare som inte är organiserade har ingen representant i arbetsplatsens avtals- och förhandlingsverksamhet eller i det representativa samarbetet.

Skydd vid arbetslöshets- och permitteringssituationer

Som medlem i Fackförbundet Jyty är du försäkrad i Arbetslöshetskassan Aaria. Om du blir arbetslös eller permitterad har du rätt till dagpenning som är bunden till inkomsten när medlemskaps- och arbetsvillkoret uppfylls. Arbetslöshetskassan vägleder dig vid ansökan om arbetslöshetsförmån, alterneringsersättning och förmåner under tiden för utbildningar. När du byter fackförbund och arbetslöshetskassa, se till att medlemskapet i arbetslöshetskassan inte avbryts. På så vis behåller du den insamlade medlemskaps- och arbetshistorian från föregående kassa. Läs mer på Arbetslöshetskassan Aarias webbsidor www.aariakassa.fi.

Varför höra till Fackförbundet Jyty?

 • Jyty förhandlar om dina arbetsvillkor och ditt kollektivavtal.
 • Du får anställningsrådgivning och juridiska tjänster.
 • På din arbetsplats representeras du av en förtroendeman.
 • På utbildningar kompletterar du ditt yrkesmässiga kunnande.
 • En ansvars- och rättsskyddsförsäkring som ditt försäkringsskydd på arbetsplatsen.
 • Som medlem är du försäkrad i en arbetslöshetskassa i fall av arbetslöshet.
 • En olycksfallsförsäkring för fritiden och en resenärsförsäkring skyddar dig överallt i världen.
 • Effektiv kommunikation i Jyty-tidningen som går på djupet i arbetsmarknads- och yrkesärenden.
 • Koppla av i Jytys semesterbostäder.
 • Du får rabatter på bl a försäkringar, inkvarteringsobjekt, båtresor och bränslen.
 • Med CityShoppari-applikationen får du 1000 förmåner från ungefär 300 företag.