Uppsägning

Meddela skriftligt om uppsägning:

I meddelandet bör finnas:

  • medlemsnummer eller födelsetid
  • uppsägningsdag: medlemskapet upphör i slutet av meddelandemånaden eller i framtiden vid senare tidpunkt som du meddelat om
  • information om varifrån man säger upp sig: från föreningen, arbetslöshetskassan eller båda.
  • orsak till uppsägning, t ex pensionering

Medlemsavgifter:

  • sköt om medlemsavgifterna ända till uppsägningsdagen
  • annullera medlemsavgiftsfullmakten hos din arbetsgivare

Att beakta för arbetslöshetsskyddet:

  • Då du byter arbetslöshetskassa inom en månad, kan du utnyttja de medlemskaps- och arbetsperioder du samlat in i Jytys arbetslöshetskassa i den nya kassan.
  • Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör automatiskt då du fyller 68 år eller då du övergår i pensionsskyddet.