Medlemsuppgifter


Egentlig medlem

Som egentlig medlem hör du till Jyty rf:s medlemsförening. Till Arbetslöshetskassan Aaria hör du automatiskt, om du inte förbjudit det då du anslutit dig. Till ditt förfogande finns förbundets mångsidiga medlemsförmåner och tjänster. Läs mer

Studerandemedlem

En studerandemedlem har samma medlemsförmåner och –tjänster som en egentlig medlem.
Då du ansluter dig till Jyty, anslut dig också till Arbetslöshetskassan Aaria. Du kan samla arbetsvillkorsveckor redan under studerandemedlemstiden.
Läs mer på Studerande-sidorna.

Stödmedlem

En medlem som går i pension kan fortfarande höra till medlemsföreningen som stödmedlem, om medlemsföreningen godkänner detta. En stödmedlem har ingen plikt att betala förbundsmedlemsavgift, ingen rösträtt och ingen valduglighet i Jytys verksamhetsorgan. En stödmedlem har rätt att närvara och tala vid föreningens möten.
Du kan också ansluta dig till Jyty-seniorerna. Läs mer om Jyty-seniorerna på webbsidorna.

Frimedlem

Frimedlemskap har inte beviljats efter 1.1.2005.

Aktiv medlem

Som egentlig eller studerandemedlem kan du delta i och inverka på din förenings beslutsfattande och sköta olika uppgifter.
Föreningens olika uppgifter: förtroendeman, ordförande, sekreterare, styrelsemedlem, medlemsärendehandhavare, kassör, informatör, utbildningsansvarig och ungdomsansvarig. Föreningen representerar vid förhandlingsbordet och i samarbetsgrupper.
Som medlem är din aktivitet och ditt stöd viktiga för föreningens verksamhet.
Aktiva medlemmar har till sitt förfogande Omanetti = Förbundets extranet.
Det innehåller riktad information, publikationer, statistik, blanketter och underrättelser.

Håll dina uppgifter up-to-date

 Medlemsregistrets aktualitet har stor betydelse för förbundets intressebevakning. Genom att hålla uppgifterna up-to-date säkrar du att du får största möjliga nytta av ditt medlemskap! Håll din e-postadress up-to-date så får du meddelanden om medlemskapet och medlemsförmånerna.

Överlåtande av information

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf upprätthåller ett medlemsregister för indrivning av medlemsavgifter, skötsel av intressebevakningsärenden, medlemstjänster och sammanställning av statistikuppgifter.
Information överlåts för medlemsavgifternas del till beskattaren och för medlemsuppgifternas del till det försäkringsbolag som står för Jytys medlemsförsäkring.
Kontaktuppgifterna överlåts bara för marknadsföring av medlemsförmåner, om du inte förbjudit överlåtelse av uppgifterna.
Registerredogörelse