Bli medlem

​Genom att fyll i den elektroniska blanketten kan du behändigt ansluta dig till Fackförbundet Jyty och till Arbetslöshetskassan Aaria. Ditt medlemskap börjar den dag du uppger. Dagen kan vara tidigast samma dag du fyller i blanketten. Vi bekräftar att vi fått din medlemsansökan under följande dygn. Medlemskapet ger dig många medlemsförmåner.

Vem kan bli medlem?

Du kan ansluta dig till Jyty om din arbetsgivare är kommunen, samkommunen, kyrkan el.dyl. Om du är anställd hos privat eller annan arbetsgivare kan du också ansluta dig till förbundets föreningar ifall arbetsgivaren följer kollektivavtalet på den privata sektorn
 
Arbetsgivarens verksamhetsområde kan vara t.ex. service inom vårdbranschen. På kyrkobranschen kan arbetstagare som arbetar inom församlingen, eller annan kyrklig arbetsgivare bli medlem i medlemsföreningen.
 
Anslut dig till Jyty genom att fylla i den elektroniska blanketten.
Efter att du har fyllt i blanketten, fyller programmet automatiskt i fullmakten för uppbärande av medlemsavgift. Blanketten måste du printa ut, underskriva och sända till löneräknaren hos din arbetsgivare. Kom ihåg att be tillbaka den föregående fullmakten hos din förra arbetsgivare innan du sänder i väg den nya blanketten.
 
Som medlem ansluter du dig till föreningen på din arbetsplatsort eller till Jytys riksomfattande förening. Du får alla medlemsförmåner mot din medlemsavgift.
 
Alla föreningar är i föreningsuppbörd av medlemsavgiften. Jytys medlemsavgift kan du dra av i beskattningen. Jytys medlemsavgift består av medlemsavgiften till förbundet i vilken ingår medlemsavgiften till arbetslöshetskassan samt medlemsavgiften till din förening.

Medlemsavgiften är 1,32 % i de flesta föreningar, några föreningar har högre medlemsavgift. Medlemsavgiften finns på fullmakten du printar ut och ger till din arbetsgivare.
 
Om Du inte känner till din förening när du ansöker om medlemskap, kruxa för på blanketen ” förening okänd, hänvisa mig till den lämpligaste förenigen”, och då väljer vår medlemsservice rätt förening åt dig.

Flytten från ett förbund till ett annat

måste ske under en månad från uppsägningen från det föregående förbundet för att arbetslöshetsskyddet skall bestå och för att flytten till Jyty sker som s.k. gammal medlem och för att antalet arbetsmånader består och flyttar med dig. Meddela det föregående förbundet eller arbetslöshetskassan om att du flyttar till Jyty och blir medlem i Jyty. Med anslutningsblanketten kan du om du vill befullmäktiga Jyty att uppsäga ditt medlemskap i det föregående förbundet.

Om medlemskapet

och i frågor om hur man ansluter sig som medlem ger vår medlemsservice närmare information måndag-fredag 9-15 per telefon 020 789 3720 eller per e-post jasenrekisteri(at)jytyliitto.fi

Enkelt att bli studerandemedlem

Du kan bli studerandemedlem genom att fylla i en samma elektronisk blankett.

Bli medlem

Som medlem i Jyty får du bl. a. inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, förtroendemannens tjänster, juridisk rådgivning, rättshjälp och en reseförsäkring. Anslut dig nu!

Anslut dig nu