Anmäl ändringar


 

I Jässäri, det elektroniska ärendehanteringssystemet, kan du:

  • Upprätthålla dina kontakt- och andra medlemskapsuppgifter
  • Kontrollera dina förtroende- och organisationsuppgifter som finns registrerade i registret 
  • Kontrollera dina medlemsavgiftsuppgifter och skriva ut medlemsavgiftsfaktura 
  • Anmäla dig till kurser
  • Skicka meddelande om medlems- och medlemsavgiftsärenden samt intressebevaknings- och utbildningsärenden
  • Hitta kontaktuppgifterna för kontaktpersonerna i din förening
  • Printa ut ett medlemskapsintyg

Obs. Vi får adressuppdateringar direkt från befolkningsinformationssystemet, om du inte har gjort ett överlåtelseförbud av adressen.

​​Vi rekommenderar, att elektronisk post som innehåller konfidentiella uppgifter sänds genom ​skyddad förbindelse.

Övriga förändringar :

Tid utan lön

Pensionering  fyll i blanketten om du vill fortsätta som understödande medlem i  föreningen, i annat fall se uppsägning !

Byte av arbetsplats
 
Byte av förening
 
Uppsägning